Tájékoztató2

Igazgatói tájékoztató

A Mineszterelnök Úr péntek esti bejelentésének következtében március 16-tól (hétfőtől) tantermen kívüli, úgynevezett digitális munkarend bevezetésére kerül sor a koronavírus okozta vészhelyzet következményeképpen.

 • Tehát hétfőtől nem kell, sőt, nem szabad iskolába jönni, de ez nem jelent tanítási szünetet, csak az oktatás módja változik meg: a tananyagtartalmak kijelölése, átadása, számonkérése, értékelése digitális úton történik.
 • Tekintve, hogy ilyenre eddig nem volt példa, a legnagyobb figyelemre és fegyelmezettségre van szükség, mert az új rendszer hatékony működésén múlik, hogy a tanévet sikeresen le tudjuk zárni.
 • Az érettségi és szakképesítő vizsgák rendjének-időpontjának esetleges változásairól később történik kormányzati intézkedés, de nekünk a felkészítés-felkészülés oldaláról meg kell felelnünk az elvárásoknak.
 • Az új rendszer kidolgozása és működtetése várhatóan két napot igényel, de a hétfői tantestületi értekezlet végén, 14 óra körül várható az első aktuális tantárgyi követelmények közlése az E-krétában.
 • Minden iskolai életünkre vonatkozó tájékoztatás a Kréta e-naplón és intézményünk honlapján keresztül történik az igazgató jóváhagyásával.
 • A tanulókra az új rendnek megfelelően szigorú tájékozódási felelősség és kötelesség hárul. Senki nem mondhatja, hogy nem tudta mikor, mit kell iskolaügyben csinálnia. A tájékozódási kötelezettség elmulasztása március 16-tól fegyelmi vétségnek minősül.
 • A 11.B osztályos tanulók hétfőn (március 16.) nem mennek gyakorlóhelyeikre dolgozni (sem a vendéglősök, sem a mezőgazdászok), de ez csak arra a napra vonatkozik, ugyanis hétfőn döntünk további sorsukról.
 • Felhívom a diákok figyelmét, hogy csak otthon tartózkodjanak, ne bandázzanak és bulizzanak!
 • Iskolai ügyintézés céljából csak feltétlenül fontos esetekben a titkárság látogatható, munkaidőben rendelkezésre áll. Az iskolában maradt tankönyvekért hétfőn és kedden lehet bejönni.
 • A reggeli áhitatot a megszokott időben 8:15-kor tekintsétek meg a https://www.youtube.com/watch?v=ZPY3ab5w5rM linken.
 • A szakképzés iskolai és üzemi gyakorlatáról később rendelkezünk.

Érdekes kaland lesz: Ti nem jöttök iskolába, de az iskola megy belétek. Vajon meddig bírjátok, bírjuk elviselni az életet személyes találkozás nélkül? 

Aktuális

Reggeli áhítat - 2020-03-27 Éjjel pedig, a negyedik őrváltás idején odament hozzájuk a tengeren járva. Amikor a tanítványok…
Az áprilisi ECL vizsgák elmaradnak A PTE Operatív Stáb 26/2020. (III. 16.) döntése értelmében a veszélyhelyzet fennállására…
Kedves Szülők, Kedves Növendékeink! Eltelt az első munkahét, amelyet próbának szántunk: a digitális iskola kialakítása és…
Kedves Növendékeink! A mai napon a tantestület maratoni értekezletet tartott, hogy kitalálja és megszervezze, miképpen lehet a…
TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Kedves Növendékeink ha van köztetek néhány olyan „elvetemült” – és tudom, hogy van, aki elveszítette a…