Tájékoztató2

Igazgatói tájékoztató

A Mineszterelnök Úr péntek esti bejelentésének következtében március 16-tól (hétfőtől) tantermen kívüli, úgynevezett digitális munkarend bevezetésére kerül sor a koronavírus okozta vészhelyzet következményeképpen.

 • Tehát hétfőtől nem kell, sőt, nem szabad iskolába jönni, de ez nem jelent tanítási szünetet, csak az oktatás módja változik meg: a tananyagtartalmak kijelölése, átadása, számonkérése, értékelése digitális úton történik.
 • Tekintve, hogy ilyenre eddig nem volt példa, a legnagyobb figyelemre és fegyelmezettségre van szükség, mert az új rendszer hatékony működésén múlik, hogy a tanévet sikeresen le tudjuk zárni.
 • Az érettségi és szakképesítő vizsgák rendjének-időpontjának esetleges változásairól később történik kormányzati intézkedés, de nekünk a felkészítés-felkészülés oldaláról meg kell felelnünk az elvárásoknak.
 • Az új rendszer kidolgozása és működtetése várhatóan két napot igényel, de a hétfői tantestületi értekezlet végén, 14 óra körül várható az első aktuális tantárgyi követelmények közlése az E-krétában.
 • Minden iskolai életünkre vonatkozó tájékoztatás a Kréta e-naplón és intézményünk honlapján keresztül történik az igazgató jóváhagyásával.
 • A tanulókra az új rendnek megfelelően szigorú tájékozódási felelősség és kötelesség hárul. Senki nem mondhatja, hogy nem tudta mikor, mit kell iskolaügyben csinálnia. A tájékozódási kötelezettség elmulasztása március 16-tól fegyelmi vétségnek minősül.
 • A 11.B osztályos tanulók hétfőn (március 16.) nem mennek gyakorlóhelyeikre dolgozni (sem a vendéglősök, sem a mezőgazdászok), de ez csak arra a napra vonatkozik, ugyanis hétfőn döntünk további sorsukról.
 • Felhívom a diákok figyelmét, hogy csak otthon tartózkodjanak, ne bandázzanak és bulizzanak!
 • Iskolai ügyintézés céljából csak feltétlenül fontos esetekben a titkárság látogatható, munkaidőben rendelkezésre áll. Az iskolában maradt tankönyvekért hétfőn és kedden lehet bejönni.
 • A reggeli áhitatot a megszokott időben 8:15-kor tekintsétek meg a https://www.youtube.com/watch?v=ZPY3ab5w5rM linken.
 • A szakképzés iskolai és üzemi gyakorlatáról később rendelkezünk.

Érdekes kaland lesz: Ti nem jöttök iskolába, de az iskola megy belétek. Vajon meddig bírjátok, bírjuk elviselni az életet személyes találkozás nélkül? 

Aktuális

csengetes2020
ciposdoboz2020
felkialtojel
Elkészült az iskolánkat bemutató videó! Ismerj meg bennünket egy virtuális nyílt nap keretében! Link: https://youtu.be/3r-QgseoVq0
informacio 20201112