Tájékoztató5

Kedves Szülők, Kedves Növendékeink!

Eltelt az első munkahét, amelyet próbának szántunk: a digitális iskola kialakítása és működtetése próbájának. Ez merőben új helyzet, Nektek is, Nekünk is, Szülőknek is, erre nem voltunk felkészülve, ezt mindannyiunknak tanulni kell.

Mivel elsődleges szempont, hogy a tanításnak, tanulásnak, értékelésnek zavartalanul folytatódnia kell, hogy befejezhessük az évfolyamot, illetve felkészítsünk Benneteket szakképesítő- és érettségi vizsgákra. Tehát nem nyaralás, vakáció, hanem kemény munka, de teljesen új körülmények között: „home office”.

 Néhány fontos tudnivaló, szabály:

-        ha valamely tanárnál egy adott tárgyból volt már korábban is online kapcsolat és az bevált, akkor az továbbra is abban a formában működik, mindaddig, amíg a szaktanár másképp nem dönt.

-        ahol eddig nem volt ilyen – a tanulócsoportok és osztályok többsége ilyen - , ott kötelezően Google Classroom platformon jönnek létre a digitális osztályok valamennyi tárgyból. Az idevaló meghívókat már elküldtük, azt el kell fogadnod és belépned a digitális osztályba, ehhez gmail-es e-mailt kellett csinálnotok a neved és az évszámotok kombinációjával.

-        az osztályfőnökök felmérték, hogy tanulóink rendelkeznek-e az alapvető digitális eszközökkel, illetve internet hozzáféréssel.

-        a képzést úgy szervezzük meg, hogy szakgimnáziumban és szakközépiskolában okostelefon + net elérhetőség a szükséges és elégséges tárgyi feltétel.

-        a gimnáziumi képzés esetén nagyobb igény van a számítógép/laptop/tablet használatára a komplexebb feladatok elvégzése miatt. Akik nem rendelkeznek ilyen eszközzel, az osztályfőnöküknek jelezzék, hogy az iskola kölcsönözhessen számukra.

-        az új helyzetnek megfelelően a szolgáltatók közel korlátlan, ingyenes net hozzáférést biztosítanak mindenkinek, aki azt igényli a megfelelő eljárásrend keretében, tehát nem kerül pénzbe az internet, mint eddig.

-        aki nem rendelkezik okostelefonnal, vagy internet elérhetőséggel, az feltétlenül jelezze az osztályfőnökének a megszokott csatornán (telefon,e-mail, Facebook csoport)!

-        a rászorulóknak egyéni elbírálás alapján vagy eszközt biztosítunk, vagy bejárási lehetőséget az iskolába, ahol egymástól teljesen elkülönítve, külön terembe 8:00 – 16:00 óráig teljesíthetik digitális iskolakötelezettségüket.

-        jövő héttől már „élesben” megy az online oktatás, aki addig nem tud kapcsolatba lépni a szaktanáraival vagy osztályfőnökével, az hétfőtől hiányzónak minősül és az E-Krétába szólítjuk fel hiányzásának igazolására. Vagyis senkit nem keresünk, aki bujkálni akar, megteheti, de vállalnia kell következményét, ami a legjobb esetben is évismétlés.

-        figyelem! új elemmel bővült az E-Kréta napló szolgáltatása! A tanulónak és a szülőnek is van lehetősége írni üzenetet, vagy válaszolni a tanári-osztályfőnöki megkeresésre, vagy kérdezni, információt kérni, tehát az eddigi egyoldalú kommunikáció, hogy csak az iskola üzenhetett, kétoldalúvá vált. Ez teszi indokolttá az elektronikus naptó gyakoribb figyelemmel kísérését.

 

 

 

Digitális tanrend – iskolai órarend viszonya

A szaktanárok, illetve a szakmai munkaközösségek döntik el, hogy a digitális online óra, az iskolai órarendhez igazodik, és kötelező az online jelenlét mindenki számára, vagy dönthet úgy a szaktanár, hogy nem kötelező az órarend szerinti jelenlét, hanem a feladatkijelölés és segédanyagok küldésén túl konzultációs lehetőséget biztosít önkéntes alapon, akik igényt tartanak rá. De ebben az esetben is, legalább hetente egy órarendi órát kötelező együttesen megtartani, amelyet a tanár határozza meg, hogy melyiket, és amelyről indokolatlanul hiányozni fegyelmi vétség! (Szükséges a személyes együttlét, mert jó az, és nehogy elfelejtsétek az iskolai kereteket.) Ebben is kövessétek szaktanáraitok utasítását, mert ők határozzák meg számotokra egyértelműen, hogy heti hány óra a kötelező jelenlét ideje, és melyek azok az órák.

 

Jelenleg a legnagyobb gondot az okozza, hogy a diákoknk nagyon nehéz követni, hogy melyik tanárral, mikor, melyik felületen kell kapcsolatot tartani, arra időben regisztrálni, bejelentkezni, nem beszélve telefonjaitok tároló kapacitásának szűkösségéről. Kétségtelenül ez még nem forrta ki magát. Annyi biztos, hogy a tantárgyi specifikumok nem teszik lehetővé egységes platform használatát. Gondoljatok pl arra, hogy történelem vagy irodalom tárgyakból az írásbeli feladat meghatározás, segédanyagok küldése file-okban, videókban és az írásbeli visszacsatolás elég a továbbhaladáshoz, de pl idegennyelv oktatása nem nélkülözheti minimum hang file-ok alkalmazását, a matek tárgynál a hagyományos tanári frontális magyarázat képi megjelenítést igényel.

A tantestület jövő héten online értekezleten fogja tisztázni- pontosítani- átláthatóbbá tenni a tantárgyakként alkalmazandó programokat.  (Google meet, Zoom, Redmenta, Skype, Messenger stb.)

Lényeg:

-        sokkal nagyobb figyelemre van szükség a diákság részéről, hogy megszerezzék, sőt egymásnak is továbbítsák az információkat.

-        az értékelés – osztályozás egyelőre tantárgyanként és tanáronként egyedi formában valósul meg. A következő időszakban erről is egyeztet a tantestület és az áttekinthetőség, és egységesülés irányába fog elmozdulni.

-        a tanári beszámolók alapján az első hét tapasztalataiból az is kiderül, hogy előfordultak túlméretezett feladatkiadások, illetve órai ütközések, a tanárok nem tartották be az órarendi időrendi kereteiket. Ezt is orvosolni fogjuk!

„Életbemaradásod” legfontosabb alapszabálya:

1.)   rendszeresen figyeld a szaktanári és osztályfőnöki utasításokat és mindig az utolsó utasítást kövesd!

2.)   az információk után Neked kell utánajárni és egymást tájékoztatni!

Az első hét minden nehézsége, ellentmondása ellenére meggyőződésem, hogy jó úton vagyunk, fog ez menni, sikerül az új formák között az iskola elvárásrendszerét, mind az ismeretátadás, mind az értékelés terén maximálisan teljesíteni, de ehhez kell a Ti figyelmetek, fegyelmetek, és jó lenne, ha megmaradna az a pozitív hozzáállásotok, érdeklődésetek, aktivitásotok, mint amit az első héten tapasztaltam.

Ne feledjétek, ha jól esik, ha nem, de kell – különösen ilyen bezárt helyzetben -, hogy napirend legyen az életetekben, a rendszeres munkának, tanulásnak kell, hogy helye és határozott ideje legyen, és itt a hangsúly a rendszerességen van!

Az érettségi és a szakképesítési vizsgák mikéntjéről beszámolni konkrétan még nem tudok, de azt tudom, hogy az illetékesek keresik a legkülönbözőbb lehetőségeket, mert azok nem maradhatnak el, évet nem veszthettek el. Legrosszabb esetben is az történhet, hogy időben kitolódnak a szóbeli vizsgák, és a vele együtt a felsőoktatási felvételik is. De jelenleg erről még semmi biztosat nem tudunk mondani, az iskola dolga a felkészítés és az biztosítottnak látszik.

A tanulószerződéses növendékeink gyakorló hetét az iskola vállalta magára. Szakmai gyakorlati képzésükről online gondoskodunk.

Kedves Szülők!

Abban kérem különösen a segítségüket, hogy gyermekeiket rákényszerítsék az iskolai információk beszerzésére, mert jelen helyzetben a tájékozatlanság nem megengedhető, és nem felmenthető körülmény. Önök is kísérjék figyelemmel az iskolai kommunikáció eddig bevált, hagyományos formáit. (E-Kréta – elektronikus napló, honlap, Facebook ) Gyermekeik esetében mindezeken túl konkrétan a szaktanárok által meghatározott platformok.

Középiskola vagyunk – az általános iskoláktól eltérően – nem várjuk el, és nem akarjuk, hogy a tanulási folyamatban konkrétan beavatkozzanak, arra időt és energiát fordítsanak. Az Önök feladata a szép szóval, meggyőzéssel való odakényszerítés, a napi életvitel kereteinek meghatározása és a bíztatás. Bízzanak az iskolában, mert tudjuk a dolgunkat. Nehéz időket élünk, de gondoljanak arra, ami ebben a kivételes helyzetben a jó: soha ennyi együtt töltött minőségi idő nem adatott a családoknak, hogy egymást szeressék vagy veszekedjenek.

A napi ige eljuttatásáról éppúgy gondoskodunk, mint a hétfő reggeli áhitat online változatáról is!

Türelemre intsék gyermekeiket, ha megcsappan a lelkesedés, csendesítsék őket, ha elkeserednek, netán felháborodnak a túlzottan sok tananyag mennyiség miatt, tudom, sovány vigasz, de a tantestület egésze számára szinte emberfeletti munkát, időt és odaszánást kíván az új rendszer létrehozása és működtetése, éjt-nappallá téve dolgoznak, családjukat háttérbe szorítva vagy befogva, különösen, akik nehezebben léteznek a digitális világban, s jó néhányunkon látszódnak a kimerülés jelei.

De innen szép indítani! Megoldjuk, és nemcsak immel-ámmal felületesen, hanem felelősséggel és keresztyén nevelési elveinkhez méltóan a rendkívüli helyzet rendkívüli feladatait!

U.i.: Mindenképpen vegyük komolyan, hogy otthon kell maradni! Nincs helye a lazaságnak és megengedésnek ezen a téren!

Áldás békesség! Bizalom, türelem és némi szigor, következetesség!

Bányai György

igazgató

Aktuális

csengetes2020
ciposdoboz2020
felkialtojel
Elkészült az iskolánkat bemutató videó! Ismerj meg bennünket egy virtuális nyílt nap keretében! Link: https://youtu.be/3r-QgseoVq0
informacio 20201112