2020.06.11. Csütörtök Reggeli Áhítat

 

Reggeli imádság:
Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által,
hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek,
őrizz meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden
cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat,
testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen
velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.

Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört,
és mi megmenekültünk. (Zsolt 124,7)

És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában;
oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: Kelj fel
gyorsan! És lehulltak a bilincsek Péter kezéről. (ApCsel 12,7)

Fogság és szabadság. Talán sikerült már mindkettőt átélnünk. Átélni a
megkötözöttségünket, a tehetetlenségünket és a kiszolgáltatottságunkat.
Amikor ráébredtünk arra, hogy olyan helyzetbe, olyan gödörbe kerültünk,
amiből egyedül nem tudunk kimászni. Szükségünk van külső segítségre.
Péter is így járt, amikor bebörtönözték. Isten angyala szabadította ki.
Hiszel az angyalokban? Nem kell feltétlenül
„ragyogó-ruhás-szárnyas-szőke-kékszemű” lényekre gondolnod. Az angyal
szó szerint küldöttet jelent. Valaki, akit Isten odaküld hozzád, hogy
kiszabadítson. Hogy lehulljanak a bilincseid, és kitáruljon előtted egy
ajtó, amin addig hiába dörömböltél. Jézus is ilyen értelemben Isten
hozzánk küldött angyala. Lehet az Isten angyala egy barátod, egy társad,
vagy épp egy idegen, akinek a jelenléte, az életedbe való belépése miatt
az életed is fordulatot vett. Sőt: te magad is lehetsz angyallá valaki
számára.

A lényeg: a mennyei Atya nem hagy bezárva, gúzsba kötve. Ő Szabadító
Isten. Erről tanúskodik a minden zárat leoldó kulcs: a golgotai kereszt.
A mennyei Atya akarata az, hogy Isten gyermekei – te is – szabad légy,
szabadon legyél képes hinni és szeretni.

Drága Jézusom!
Életem legnagyobb szabadítását Te végezted el a golgotai keresztfán,
amikor a bűneim, a halál és a kárhozat hatalmának bilincseit oldottad le
rólam. Légy áldott ezért! És add, hogy mindig észrevegyem, ha angyalt
küldesz szabadításomra, és engedd, hogy én is angyaloddá lehessek
embertársaim számára. Hadd áldjalak boldogan végtelen szereteted
hatalmáért! Ámen.


Áldjon és óvjon meg Benneteket a Mindenható Isten: az Atya, a Fiú, és a
Szentlélek! Ámen!

Aktuális

2020 tanevinf
ecl 2020 szept
Default Image
Megérkeztek az ECL bizonyítványok.Átvehető az iskolában!
erasmus flag
Iskolánk 2019-1-HU01-KA102-060170 regisztrációs számmal ERASMUS+pályázatban vett részt, az Európai Unió finanszírozásában. Link:…
Diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatosan 2020. június 17. napján…