Felvételi Tájékoztató 2020/2021-es tanévre

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI

 

felveteli

 

A Központi írásbeli vizsga megtekintési helyszíne és időpontja: Könyvtár, 2019.01.24. 08:00-16:00!

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintéséről, a tanulói észrevételek kezeléséről, és a fellebbezések megküldésének eljárásrendjéről az alábbi  dokumentum nyújt segétséget: Információk

Jelentkezés a központi írásbeli felvételire: 2019. december 6.

Központi írásbeli felvételi ideje: 2020. január 18. 10 óra

Pót központi írásbeli felvételi: 2020. január 23. 14 óra.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése: 2020. január 24. 8.00-16.00

A felvételi dolgozatok fellebbezési napja: 2020. január 27.

A felvételizők kiértesítése az eredményről: 2020. február 6.

Jelentkezési lapok beküldési határideje: 2020. február 19.

Szóbeli meghallgatás gimnáziumi osztályba: 2020. február 28. 13.00 órá. 

Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése az iskolánkban: 2020. március 16.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2020. március 19-20.

A felvett illetve elutasított tanulók kiértesítése: 2020. április 30.

Beiratkozás a középiskolába: 2020. június 22-23. szerda 8.00-12.00


Nyílt nap:

- a szakközépiskolai képzések iránt érdeklődők számára: 2019. december 4. (szerda) 8 órai kezdettel.

- a gimnázium és szakgimnázium iránt érdeklődők számára: 2019. december 3. (kedd) 8 órai kezdettel.

 

Az iskola az alábbi szakokra hirdet felvételt a 006-os feladatellátási helyen.

 

Kód

Tagozat/szakmacsoport/szakképesítés

0001

gimnázium - humán emelt óraszámú,

0002

szakgimnázium (technikum)- mezőgazdasági technikus

0031

szakgimnázium (technikum) - Szakács szaktechnikus

0032

szakgimnázium (technikum)– Vendégtéri szaktechnikus

0033

szakgimnázium (technikum)– Cukrász szaktechnikus

0004

szakgimnázium – sportedző-labdarúgás szakág*

0005

szakközépiskola (szakképző) - gazda

0006

szakközépiskola (szakképző) - szakács

0007

szakközépiskola (szakképző) – pincér

0008

szakközépiskola (szakképző) – cukrász

 * Sport szakirányra kizárólag a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára felvett növendékek jelentkezhetnek.

 

GIMNÁZIUM

 

Kód: 0001

(humán jellegű osztály, kötelező előrehozott emelt szintű nyelvi érettségi kimenettel, valamint középfokú „B2” nyelvvizsga második idegen nyelvből)

Gimnáziumi kerettanterv alapján 4 évfolyamos képzés.

Kötelező idegen nyelvek: angol és német. Emelt szintű oktatás: idegen nyelvek, magyar nyelv és magyar irodalom, valamint történelem tantárgyakból.

A felvétel az általános iskolai hozott eredmények, a központi írásbeli vizsga eredményei, valamint szóbeli meghallgatás alapján számított pontok szerint történik. Minimum elvárás a közismereti humán tantárgyak (magyar nyelv; magyar irodalom; történelem; idegen nyelv) 4,4-es átlaga 7. év végén és 8. félévben.

Megjegyzés: reál tantárgyak iránt érdeklődő növendékeink számára külön egyedi tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk a továbbtanulás irányultságának megfelelően.

 

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

1. Központi írásbeli dolgozatok eredményei: 50 % (25% matematika + 25% magyar nyelv; 100 pont)

2. Hozott eredmény: 30% (60 pont).

Az alábbi közismereti tárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyei képezik a hozott pontok számításának alapját: magyar nyelv- és irodalom (tantárgyak átlaga); történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz.

3. Szóbeli meghallgatás- 20% (40 pont)

A szóbeli meghallgatás követelménye: a felvételizők 3-3 perc időtartamban bemutatják önálló kiselőadás formájában: 1. önmagukat, 2.családjukat, 3.településüket, majd válaszolnak a bizottság ezen témákkal kapcsolatos kérdéseire. Ezt egy problémamegoldó rövid természettudományi feladat követi, hasonló időtartamban, amely előzetes felkészülést nem igényel.

 

A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

 

SZAKGIMNÁZIUM 

5 évfolyamos képzés a szakgimnáziumi közismereti és a szakképzési kerettanterv alapján, amely érettségit követően egy szakképző évfolyam végén OKJ-s szakmai vizsgával zárul, mezőgazdasági szakirányon - mezőgazdasági technikus, vendéglátás szakirányon – vendéglátás szervező, sport szakirányon - labdarúgás – sportedző a megszerezhető OKJ-s szakma. A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német.

 

Kód: 0002 (mezőgazdasági technikus) 

Kód: 0031 (szakács szaktechnikus)

Kód: 0032 (vendégtéri szaktechnikus)

Kód: 0033 (cukrász szaktechnikus)

Kód: 0004 (sportedző-labdarúgás szakág)

(Szakok leírása: http://letenyeyiskola.hu/78-teszt/200-technikum-2019)

 

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

 

Egyrészt az általános tantervre épülő központi írásbeli felvételi dolgozatok eredményei, mint szerzett pontok (magyar nyelv és irodalom maximum 50 pont és matematika maximum 50 pont), másrészt az általános iskola 7. év végi és 8. félévi bizonyítvány jegyei az alábbi tantárgyakból (LÁSD: TÁBLÁZAT!) képezi a hozott pontokat. A szerzett és a hozott pontok 50-50%-ban számítanak a felvételi pontok kiszámításánál.

  

Mezőgazdaság szakirány

Vendéglátás szakirány

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

történelem

történelem

matematika

matematika

idegen nyelv

idegen nyelv

biológia

földrajz

  Az írásbeli felvételin szerezhető 100 pont mellé a hozott eredmény szintén 100 pont, úgy, hogy az öt tárgy 7. év végi és 8. félévi bizonyítványban szereplő érdemjegyeit összeadjuk és megduplázzuk. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak érdemjegyeit átlagolva egy tantárgyként számítjuk.

   A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

 

Egyéb követelmények:

 

Az iskola a jelentkezők létszámának és pontszámaiknak függvényében a megszerezhető maximális pontszám 50 és 70 %-a között állapítja meg a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

 

A szakmák szerinti egészségügyi alkalmasság a felvétel szükséges feltétele. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.

  

SZAKKÖZÉPISKOLA

   

3 évfolyamos szakközépiskolai képzés plusz két éves érettségire való felkészítéssel, a szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján.

 

 A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német. Elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a tervezett kimenet a választott szakképesítés megszerzése. A képzésben a választott szakirány szerinti egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.

  

  Kód: 0005 (gazda)

  Kód: 0006 (szakács)

  Kód: 0007 (pincér)

  Kód: 0008 (cukrász)

  Jelentkezés módja:

 

Általános iskolai jelentkezési lap megküldésével történik.

 

 A felvételi pontszámítás módja:

 

Sikeres 8-dikos végbizonyítvány. Az 5., 6., 7., év végi és a 8. félévi 5 tantárgy: Magyar nyelv, Magyar irodalom, Matematika, Történelem, Idegen nyelv valamint a Biológia és Földrajz tantárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi jegyek összege alapján történik a rangsorolás.

 

 A megszerezhető maximális pontszám összesen: 120 pont.

  

Megjegyzés: Az iskola a jelentkezők létszámának függvényében a megszerezhető maximális pontszám 55 és 70 %-a között fogja megállapítani a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

 

Felvételi táékoztató az alábbi linken elérhető: Tájékoztató 2020-2021 tanév

 

 

 

Aktuális

Megemlékezés az 56'-os forradalomról Link: https://youtu.be/ejam_VQsIhI
ref
FELHÍVÁS!
2020 tanevinf
ecl 2020 szept