Diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók


Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatosan 2020. június 17. napján kihirdetésre
került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény. A törvény 89. § (1) bekezdése szerint a magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi
engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is – a 90. és 91. §-ban meghatározott kivétellel,
a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.
A fent említett rendelkezés, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedési
szolgáltatásokért felelős szakterületével történt egyeztetések alapján, a 2019/2020. tanévben aktív
jogviszonnyal és érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók 2020. december 15-ig vehetik igénybe az utazási kedvezményeket.
A fentiektől eltérően, kérem, hogy azon tanulók diákigazolványára, akik ez év augusztus 31-ig
betöltik 16. életévüket, október 31-ig ragasszák fel a 2020/2021. tanévre szóló érvényesítő matricát. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az ő diákigazolványuk azon év október 31-ig érvényes matrica felragasztása nélkül, amelyik év augusztus 31-ig betöltik 16. életévüket, így – mivel kártyájuk érvényessége nem a veszélyhelyzet idején jár le – rájuk nem vonatkozik a december 15-ig kitolt érvényességi határidő.


Lezárt jogviszonyú tanulók diákigazolványa:


Kérem, hogy azon tanulók diákigazolványát, akiknek a 2019/2020. tanévben vagy a tanév végével
megszűnt a tanulói jogviszonya, ne vonják be (ne érvénytelenítsék) az OKTIG felületen, mert a
diákigazolvánnyal igénybevehető kedvezményekre való jogosultság a jogviszony megszűnését kö-
vetően 2020.10.31-ig fennáll, ahogy azt a vonatkozó oktatási igazolványokról szóló 362/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szabályozza. Az előző pontban említett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény értelmében a diákigazolványok érvényessége (a kedvezmé-
nyekre való jogosultság) egészen 2020. december 15-ig kitolódik.
A KIRSZNY jogviszony és igénybevett szolgáltatás adatai alapján azon tanulók diákigazolványá-
nak bevonását Hivatalunk központilag végzi el, akik már nem rendelkeznek aktív jogviszonnyal,
azonban igazolványuk érvényes státuszú.
Kérem, vegyék figyelembe a jogszabályi rendelkezést és kizárólag abban az esetben érvénytelenítsenek diákigazolványt az OKTIG felületen, ha az elveszett/ellopták/megrongálódott és helyette új
diákigazolványt szeretnének igényelni.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/tajlevel_koznev_2020_07_03.pdf

 

Aktuális

csengetes2020
ciposdoboz2020
felkialtojel
Elkészült az iskolánkat bemutató videó! Ismerj meg bennünket egy virtuális nyílt nap keretében! Link: https://youtu.be/3r-QgseoVq0
informacio 20201112