Események

Nemzeti összetartozás napja

Utolsó tanítási nap

Tanévzáró ünnepély

Beiratkozás 9. évfolyam gimnáziumi és technikumi évfolyamára

Tanévzáró értekezlet

Beiratkozás 9. évfolyam szakképző iskolai évfolyamára

2024-06-04 07:45 - 2024-06-04 08:35 Nemzeti összetartozás napja
2024-06-14 07:45 - 2024-06-14 16:00 Utolsó tanítási nap
2024-06-26 09:00 - 2024-06-25 11:00 Tanévzáró ünnepély
2024-06-27 09:00 - 2024-06-27 16:00 Tanévzáró értekezlet

Osztályok

Bányai György igazgató

Bányai György

igazgató

Ha egy iskolaalapítási ötlet jó, életképes, reális igényeken nyugszik, és érdemes arra, hogy megvalósuljon, akkor az meg is valósul. Ez történt Felcsúton, a Letenyey iskola esetében 2011-ben, és mostanra tíz év gyakorlata tanúskodik arról, hogy ez így is van.
Felcsút középiskolája, melynek névadója Letenyey Lajos, a község 19. századi birtokos mezőgazdásza, szakírója, aki fiatalon visszatért Felcsútra mintagazdaságot teremteni, saját sorsával demonstrálva, hogy helyben kell, és lehet érvényesülni, és a helyben való boldogulásra a legmegfelelőbb adottságot az agrárium kínálja. 
Iskolánk egyrészt szakképző iskola, amely mezőgazdasági szakmacsoportban gazdálkodásra akarja szoktatni és nevelni a környékbeli települések fiataljait, valamint vendéglátós képzést kínál szintén a környékbelieknek, továbbá újonnan beindítottuk a sportedzői szakképzést akadémista labdarúgóink számára.
Természetesen a legjobb képességű és motivált taulóinknak gimnáziumi képzést kínálunk, amely esélyt teremt az egyetemekre, főiskolákra való bekerülésre bármely területen. Többek között ezt a célt szolgálja az is, hogy országos ECL nyelvvizsgaközpontként helyben kínálunk lehetőséget államilag elismert nyelvvizsgák megszerzésére.
Szakiskolai szinten 3 éves képzés keretében gazdákat, szakácsokat, cukrászokat és pincér- vendégtéri szakembereket képezünk a 21. század színvonalán. A korábban 4+1 éves szakgimnáziumi képzés átalakult egységes, ötéves rendszerű technikusi képzéssé, amely az érettségi mellett szakmai érettségit, és technikusi szakmát is ad a képzés végén: mezőgazdasági technikus, a mezőgazdaság és erdészet ágazatban, a turizmus- vendéglátás ágazatban pedig szakács,- cukrász,- vendégtéri szaktechnikus, valamint sportedzői technikus szakmákban. 
Iskolánk alapítványi iskola, alapítója, építtetője, fenntartója és működtetője a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, akárcsak a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiának.
A munka megbecsülésére és kötelességtudatosságra nevelünk, a magyar szakmai tradíciókra alapozva próbálunk megfelelni a modern szakképzés igényeinek és elvárásainak. 
Iskolánk nevelési elvei és gyakorlata bevallottan ökumenikus keresztény alapokon áll, a bibliai emberkép és a történeti egyházak iskolatradíciójára tekintünk identitásunk meghatározásakor. Ennek jegyében a szellemi igényesség mellett szeretetteljes szigor és következetesség jellemzi sokkal inkább nevelési rendszerünket, sem mint a ráhagyó, megengedő, úgynevezett „szolgáltató” jellegű nevelési modell.

Reméljük, hogy nevelési elveink és gyakorlati erőfeszítéseink érdemesítenek arra, hogy a szűkebb- tágabb régió végzős tanulói a jó továbbtanulási lehetőségüket, illetve szakmai boldogulásukat nálunk keressék és találják is meg.
 

Kapcsolat

Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 8086 Felcsút, Fő út 191.

Telefonszám: +36 (30) 883-85-14

E-mail: [email protected]

Webcím: https://letenyeyiskola.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/letenyeyiskola/

Instagram https://www.instagram.com/letenyeyiskola/

Partnerek