KERESZTÉNY VILÁGNÉZET ISKOLÁNKBAN

Mit jelent, hogy a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola az alapító okirata szerint a keresztény világnézet mellett elkötelezett iskola.

Életünk döntések sorozata! Vannak jó és kevésbé jó döntéseink. De mindig felmerül, hogy mit tartunk jónak és mit tartunk károsnak? Kinek az érdekeit vegyük figyelembe most jobban, és kiét kevésbé döntésünk meghozásakor? Mikor döntünk életünk kisebb és nagyobb dolgaiban helyesen, és mikor helytelenül? Egyáltalán ki mondhatja meg végérvényesen egy gondolatról, szóról, vagy cselekedetről, hogy az követendő vagy épp az ellenkezője?

Egy világnézetileg semleges iskolában (mint amilyennek minden állami fenntartású iskolának lennie kell), az adott ország alkotmányára hivatkozó, emberek alkotta törvények (!csak és kizárólag!) az irányadók. Működésük szabályrendszerének meghatározásakor, a világ ismert dolgairól való gondolkodás továbbadása során (!csak!) ezekre a törvényekre hivatkozhat. Pedig mint tudjuk a törvényeket hozhatták jól felkészült, tapasztalt, körültekintő emberek a legjobb pillanatukban, és hozhatták akár ugyanezen emberek nehezebb időszakukban is. És akkor még nem is említettük a világ folyamatos megismeréséből fakadó ellentmondások tévedéseit.
Felmerül a kérdés, hogy miben ad mást egy világnézetileg, a keresztény értékek mellett is elkötelezett iskola a diákjainak?
Mindamellett, hogy ugyanúgy megfelel a törvényi kötelezettségeinek, figyelembe veszi azt a keresztény alapvetést, miszerint az ember kettős természetű: egy testben lakó lélek! Ezzel egyedülálló az egész teremtett világban.
Tudomásul veszi, hogy a két természetünknek különböző szükségletei vannak. Vannak testi szükségleteink, amelyeket legtöbbször elsőként próbálunk meg kielégíteni, a lehetőségekhez mérten és időben (néha még azon túl is).
De ugyanúgy vannak lelki szükségleteink is, hiszen az ember az egyedüli lény, akinek igénye van például olyan „értelmetlen”(értsd: önmagát pusztán biológiailag tekintve hátrányos helyzetbe hozó) dolgokra, mint a felebaráti szeretet, és az önzetlenség, a tisztelet, és a lemondás, a hit, és az őszinteség, vagy a bizalom, a hűség, az önmegtartóztatás, és mindezek „életben tartója” a megbocsátás.
Minden, javunkat szolgáló szükségletünk megvalósításának legfőbb „szponzora” (értsd: támogatója), keresztény világnézetünk középpontja, egy személy. Ő minden jó forrása, akit mi úgy hívunk, hogy a Szentháromság egy Isten.
Az Ő segítségét szoktuk kérni időről időre, a világnézetileg elkötelezett iskola falain belül olyan alkalmakkor, amikor szeretnénk tisztán látni. Amikor szeretnénk jó döntéseket meghozni, vagy amikor épp fontossági sorrendet tanítunk növendékeink számára.
Erről az Istenről, és teremtményeiről hallunk a hittanórák, csendességek, vagy a hétfői áhítatok és ünnepeink alkalmával.
Iskolánkban többen, már régóta gyakoroljuk hitünket a keresztény felekezetek vallási gyakorlatai szerint, de vallási türelemmel tekintünk az olyan munkatársakra, növendékekre, akik meggyőződésünk szerint, még csak ismerkednek, ízlelgetik Isten jóra buzdító és életet adó igéjét. A hozzánk jelentkezőktől csupán ugyanezt a türelmet kérjük addig mindenképp, amíg e közösségnek tagjai.

Hiszünk benne, hogy mindannyiunk javát szolgálja az, ha törekszünk megismerni a Tökéletest és nevén is nevezzük!

Kapcsolat

Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 8086 Felcsút, Fő út 191.

Telefonszám: +36 (30) 883-85-14

E-mail: [email protected]

Webcím: https://letenyeyiskola.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/letenyeyiskola/

Instagram https://www.instagram.com/letenyeyiskola/