LETENYEY LAJOS

mezőgazdász, író
1822-1868

arcképAz iskola névadója, Felcsúton született 1822-ben, Lethenyey István ősnemes és Horváth Anna budai polgár szülőktől, a család hetedik gyermekeként. A katolikus család ősei 1565-ben kaptak nemességet. 1795-ben a nagypapa, János szerzett birtokot Felcsúton, Szalánkán. Apja megyei esküdt, majd a bicskei járás első alszolgabírája. Testvérei közül Károly követte apját a politikai pályán. Károlyt az 1848-49 forradalom és szabadságharc idején országgyűlési képviselőnek választották.

Lajos, aki a család legkisebb gyermeke, 1827-32-ig a felcsúti elemi iskolába járt. 1832-38-ig a székesfehérvári Ciszterci Gimnázium növendéke. 1840-41-ben a Buda-Lágymányosi József Nádor Műszaki Intézetben tanul, ahol mérnöki alapvizsgát tesz. Beiratkozik Keszthelyre a Georgikonba. Ennek elvégzése után gróf Battyhány Kázmér baranyai birtokán gyakornoki állást vállal. Munkájával kiérdemli a gróf elismerését, aki kiküldi európai tanulmányútra, egyben a hohenheimi (Németország) egyetem füvészeti és rovartani tanszékére. Hazatérve gazdatiszti állást vállal Fejér megyében, közben egy évet tölt fejlesztő mérnökként a Pécs Új Gazdászati Gépszerelő Üzemében.

1850-ben házasságot köt Kégl Annával. Egy év múlva elveszíti feleségét újszülöttjével együtt. Két év múlva újra nősül, a felcsúti Vasanits Jozefát veszi el, akitől két lánygyermeke születik. 1853-ban végleg hazajön Felcsútra, az ősi birtokra. Nagy erővel hozza rendbe birtokait, szőlőit. Hazatérése után pár év alatt gazdasága mintabirtok lesz. Tevékenyen részt vesz a megye gazdasági életében, alapító és aktív tagja a Fejér Megyei Gazdasági Egyesületnek, főként szőlészeti szakosztályának. Elsőként írja meg Válvölgye Szőlészeti Tájrajzát 1859-ben. A bicskei Tóth Istvánnal megalkotja a hegyrendőri és hegyközségi törvényeket, melyek érvényben voltak közel száz évig, azaz 1948-ig.

Az 1850-es évek jelentős ampelográfusa, könyvében 224 szőlőfajtát sorol fel. 1865-ben „Mezőgazdaságunk gépesítése és a gépészképzés”, majd a „Kártékony állatok és növények” címmel ír könyveket. A gazdasági lapok sorra közlik tanulmányait, cikkeit.

Élete végéig tanult, tanított. Fiatalon, 46 évesen, 1868. szeptember 21-én megtért őseihez.

A Letenyey családfa

Kapcsolat

Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 8086 Felcsút, Fő út 191.

Telefonszám: +36 (30) 883-85-14

E-mail: [email protected]

Webcím: https://letenyeyiskola.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/letenyeyiskola/

Instagram https://www.instagram.com/letenyeyiskola/