Felvételi Tájékoztató 2023/2024-es tanévre

AZ ISKOLA AZ ALÁBBI SZAKOKRA HIRDET FELVÉTELT A 001-ES FELADATELLÁTÁSI HELYEN

*Sportgimnáziumi képzésünkre kizárólag a
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára felvett növendékek
jelentkezhetnek.

Jelentkezés módja valamennyi képzésre:
Általános iskolai jelentkezési lap megküldésével történik.

Az iskola kollégiumi elhelyezést nem tud biztosítani.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI 

felveteli

Nyílt nap a technikumban és a gimnáziumban: 2022. november 22. kedd

Nyílt nap a szakképző iskolában: 2022. november 23. szerda

Jelentkezés a központi írásbeli felvételire: 2022. december 2. péntek

Központi írásbeli felvételi ideje: 2023. január 21. szombat 10 óra

Pót központi írásbeli felvételi: 2023. január 31. kedd 14 óra.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése: 2023. január 27. péntek 8.00-16.00

A felvételi dolgozatok fellebbezési napja: 2023. január 23. hétfő

A felvételizők kiértesítése az eredményről: 2023. február 10. péntek

Jelentkezési lapok beküldési határideje: 2023. február 22. szerda

Szóbeli meghallgatás gimnáziumi osztályba: 2023. március 2. csütörtök 13.00 órától

Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése az iskolánkban: 2023. március 17. péntek

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2023. március 21-22. kedd-szerda

A felvett illetve elutasított tanulók kiértesítése: 2023. április 28. péntek

Beiratkozás a középiskolába: 2023. június 21-23. szerda - péntek 8.00-12.00

 

GIMNÁZIUM

 

Kód: 0001

(humán jellegű osztály, kötelező előrehozott emelt szintű nyelvi érettségi kimenettel, valamint középfokú „B2” nyelvvizsga második idegen nyelvből)

Gimnáziumi kerettanterv alapján 4 évfolyamos képzés.

Kötelező idegen nyelvek: angol és német. Emelt szintű oktatás: idegen nyelvek, magyar nyelv és magyar irodalom, valamint történelem tantárgyakból.

A felvétel az általános iskolai hozott eredmények, a központi írásbeli vizsga eredményei, valamint szóbeli meghallgatás alapján számított pontok szerint történik. Minimum elvárás a közismereti humán tantárgyak (magyar nyelv; magyar irodalom; történelem; idegen nyelv) 4,4-es átlaga 7. év végén és 8. félévben.

Megjegyzés: reál tantárgyak iránt érdeklődő növendékeink számára külön egyedi tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk a továbbtanulás irányultságának megfelelően. 

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

1. Központi írásbeli dolgozatok eredményei: 50 % (25% matematika + 25% magyar nyelv; 100 pont)

2. Hozott eredmény: 30% (60 pont).

Az alábbi közismereti tárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyei képezik a hozott pontok számításának alapját: magyar nyelv- és irodalom (tantárgyak átlaga); történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz.

3. Szóbeli meghallgatás- 20% (40 pont)

A szóbeli meghallgatás követelménye: a felvételizők 3-3 perc időtartamban bemutatják önálló kiselőadás formájában: 1. önmagukat, 2.családjukat, 3.településüket, majd válaszolnak a bizottság ezen témákkal kapcsolatos kérdéseire. Ezt egy problémamegoldó rövid természettudományi feladat követi, hasonló időtartamban, amely előzetes felkészülést nem igényel.

A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

TECHNIKUM

5 évfolyamos képzés a technikumi közismereti és a szakképzési kerettanterv alapján, amely ötödév végén érettségi vizsgával valamint szakmai vizsgával zárul. A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német. 

Kód: 0002 (mezőgazdasági technikus) 

Kód: 0004 (köznevelési célú sportgimnáziumi osztály, 4 évfolyamos gimnáziumi képzés) 

Kód: 0031 (szakács szaktechnikus)

Kód: 0032 (vendégtéri szaktechnikus)

Kód: 0033 (cukrász szaktechnikus)

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

Egyrészt az általános tantervre épülő központi írásbeli felvételi dolgozatok eredményei, mint szerzett pontok (magyar nyelv és irodalom maximum 50 pont és matematika maximum 50 pont), másrészt az általános iskola 7. év végi és 8. félévi bizonyítvány jegyei az alábbi tantárgyakból (LÁSD: TÁBLÁZAT!) képezi a hozott pontokat. A szerzett és a hozott pontok 50-50%-ban számítanak a felvételi pontok kiszámításánál.  

Mezőgazdaság szakirány Vendéglátás szakirány Sportgimnáziumi*
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom
történelem történelem történelem
matematika matematika matematika
idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv
biológia földrajz biológia

*Sportgimnáziumi képzésünkre kizárólag a
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára felvett növendékek
jelentkezhetnek.

Az írásbeli felvételin szerezhető 100 pont mellé a hozott eredmény szintén 100 pont, úgy, hogy az öt tárgy 7. év végi és 8. félévi bizonyítványban szereplő érdemjegyeit összeadjuk és megduplázzuk. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak érdemjegyeit átlagolva egy tantárgyként számítjuk.

A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

Egyéb követelmények:

Az iskola a jelentkezők létszámának és pontszámaiknak függvényében a megszerezhető maximális pontszám 50 és 70 %-a között állapítja meg a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

A szakmák szerinti egészségügyi alkalmasság a felvétel szükséges feltétele. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.  

SZAKKÉPZŐ ISKOLA   

3+2 évfolyamos szakképző iskolai képzés, plusz két évben érettségire való felkészítéssel, a megújult programtantervek alapján.

 A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német. Elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a tervezett kimenet a választott szakképesítés megszerzése. A képzésben a választott szakirány szerinti egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.  

Kód: 0005 (gazda)
Kód: 0061 (szakács)
Kód: 0062 (pincér)
Kód: 0063 (cukrász) 

 Jelentkezés módja:

Általános iskolai jelentkezési lap megküldésével történik.

A felvételi pontszámítás módja:

Sikeres 8-dikos végbizonyítvány. Az 5., 6., 7., év végi és a 8. félévi 5 tantárgy: Magyar nyelv, Magyar irodalom, Matematika, Történelem, Idegen nyelv valamint a Biológia és Földrajz tantárgyakból a 7. év végiés a 8. félévi jegyek összege alapján történik a rangsorolás.

A megszerezhető maximális pontszám összesen: 120 pont.  

Megjegyzés: Az iskola a jelentkezők létszámának függvényében a megszerezhető maximális pontszám 55 és 70 %-a között fogja megállapítani a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

Felvételi táékoztató az alábbi linken elérhető: Tájékoztató 2023-2024 tanév

Kapcsolat

Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 8086 Felcsút, Fő út 191.

Telefonszám: +36 (30) 883-85-14

E-mail: [email protected]

Webcím: https://letenyeyiskola.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/letenyeyiskola/

Instagram https://www.instagram.com/letenyeyiskola/